Conflict binnen bestuur of management
Conflict binnen team

Stellen moeten een ouderschapsplan opstellen wanneer zij besluiten te scheiden, uit elkaar te gaan of wanneer zij niet langer samenleven als echtgenoten of partners. Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht en het is een belangrijk document dat de regelingen en afspraken tussen ouders regelt met betrekking tot de opvoeding en verzorging van hun kinderen na de scheiding.

Het doel van een ouderschapsplan is om de belangen van het kind te beschermen en een duidelijk kader te bieden voor het voortgezet ouderschap na scheiding.

Het opstellen van een ouderschapsplan is vooral noodzakelijk in de volgende situaties:

Scheiding of beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap
Wanneer een echtpaar of stel besluit te scheiden, het huwelijk of geregistreerd partnerschap te willen beëindigen, moeten zij een ouderschapsplan opstellen om afspraken te maken over de zorg, opvoeding, verblijfsregelingen, financiële verantwoordelijkheden en andere relevante zaken met betrekking tot hun kinderen.

Scheiding van tafel en bed
In sommige rechtsgebieden kan een scheiding van tafel en bed plaatsvinden, waarbij het paar gescheiden leeft, maar nog steeds wettelijk getrouwd blijft. Ook in deze situatie is het belangrijk om een ouderschapsplan op te stellen om de afspraken met betrekking tot de kinderen vast te leggen.

Buitenechtelijke kinderen
Zelfs als ouders niet gehuwd zijn of nooit samen hebben gewoond, is het raadzaam om een ouderschapsplan op te stellen om de rechten en verantwoordelijkheden van elke ouder met betrekking tot het kind vast te leggen.
Ouderschapsplan verplicht
Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:
 • ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag);
 • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Ouderschapsplan opstellen

Kind betrekken bij ouderschapsplan
Als u gaat scheiden, moet u uw kinderen betrekken bij de afspraken die over hen gaan. Dat staat in de wet. Bespreek samen met uw (ex)partner hoe u dat doet. Voor kinderen is het belangrijk dat er naar ze wordt geluisterd. En dat ze niet klem komen te zitten in strijd tussen hun ouders. Het is erg belangrijk om hierbij rekening te houden met mogelijk te jonge kinderen die je als ouder niet onnodig wilt belasten. Weet u het niet zeker of het overleggen met uw kinderen wel verstandig is, u twijfelt of u bent het samen niet eens, neem dan contact met ons op.

Zorgregeling, contactregeling en omgangsregeling
De zorgregeling, contactregeling en omgangsregeling zijn onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders die samen ouderlijk gezag hebben, spreken een zorgregeling af.
Als 1 ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag mag het kind blijven zien. Maar die ouder is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind.

Wij beschikken over een breed scala aan en veel voorbeelden van Zorg- en Contactregelingen voor kinderen, wat wij tijdens de gesprekken voorleggen.

Ouderschapsplan ondertekenen
U en uw ex-partner moeten het ouderschapsplan ondertekenen. Uw mediator stuurt het ondertekende ouderschapsplan naar de advocaat die volgens de wet de scheidingspapieren indient bij de rechtbank.
Heeft de rechter het ouderschapsplan goedgekeurd (bekrachtigd), dan is het ouderschapsplan geldig volgens de wet. U en uw ex moeten zich aan het ouderschapsplan houden.

Ex-partner komt afspraken niet na
Komt uw ex-partner de afspraken uit het ouderschapsplan niet na? Ga dan met elkaar in gesprek. Komt u er samen niet uit? Vraag dan hulp van onze mediator.
Wil uw ex niet naar een mediator of komt u er samen bij de mediator niet uit? Dan kan een rechter beslissen dat uw ex zich aan de afspraken moet houden. Hiervoor heeft u een advocaat nodig, welke in overleg met u wordt benaderd. Wij maken gebruik van een advocatenkantoor met veel ervaring op dit gebied. Uiteraard bent u vrij om eventueel een andere scheidingsadvocaat te kiezen.

Ouderschapsplan regelmatig aanpassen
Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Bijvoorbeeld wanneer u of uw ex-partner werkloos wordt of gaat verhuizen. Waarschijnlijk moet u het ouderschapsplan daarom nog een paar keer veranderen. Het is handig om momenten af te spreken waarbij u samen met uw ex-partner kijkt hoe alles loopt. En of u de afspraken moet aanpassen, bijvoorbeeld een jaar na de scheiding.
Wanneer een ouderschapsplan opstellen  Gaat u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. 

Ouderschapsplan verplicht  Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:
 • gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
 • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Het aanpassen, actualiseren, evalueren en herzien van een ouderschapsplan.
Een ouderschapsplan is een juridisch document dat de afspraken en verantwoordelijkheden van ouders regelt na een scheiding of scheiding van tafel en bed. Het is bedoeld om de belangen van het kind te waarborgen en een duidelijke structuur te bieden voor de opvoeding en verzorging. In sommige gevallen kan het nodig zijn om het ouderschapsplan aan te passen, te actualiseren, te evalueren of te herzien.
Waarschijnlijk moet u het ouderschapsplan een paar keer veranderen nadat het is vastgesteld door de rechtbank. Wat er op het moment van vastleggen passend is, voldoet mogelijk over een half jaar misschien niet meer. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Daarom is het verstandig om bij het vastleggen, ook momenten af te spreken waarbij u kijkt hoe alles loopt, bijvoorbeeld een half jaar of een jaar na de scheiding. Deze wijzigingen moeten wel schriftelijk worden vastgelegd, met een handtekening van beide ouders.
Altijd draait het een ouderschapsplan en eventuele wijzigingen om:
 • het vastleggen van de afspraken tussen ouders na scheiding.
 • het waarborgen van het welzijn en de belangen van het kind.
 • aangedreven door veranderingen in omstandigheden, behoeften of wetgeving.
 • vereist open communicatie en samenwerking tussen de ouders.
Het is essentieel dat ouders open communiceren en samenwerken bij het nemen van beslissingen met betrekking tot het ouderschapsplan, zodat de behoeften van het kind altijd voorop staan. Mocht er sprake zijn van te veel uiteenlopende standpunten, te veel tegengestelde argumenten, onbegrip, heftige emoties en dergelijke is het verstandig om een onafhankelijke professional is te schakelen. U kunt bij ons terecht voor aanpassen, actualiseren, evalueren en herzien van uw ouderschapsplan.  
 • ouderschapsplan actualiseren, wanneer er nieuwe wet- en regelgeving is met betrekking tot het ouderschap na scheiding en het plan moet worden bijgewerkt om aan de nieuwe eisen te voldoen.
 • ouderschapsplan evalueren, op regelmatige tijdstippen om te beoordelen of het huidige ouderschapsplan nog steeds effectief is en aan de behoeften voldoet.
 • Ouderschapsplan herzien, wanneer er ingrijpende veranderingen zijn in de omstandigheden van een van de ouders of het kind die een volledige herziening van het ouderschapsplan rechtvaardigen.
 • Ouderschapsplan aanpassen, wanneer er veranderingen zijn in de omstandigheden van een van de ouders of het kind die specifieke aanpassingen in het ouderschapsplan vereisen.

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak voor het opstellen, herzien, evalueren, aanpassen etc van uw ouderschapsplan.

Laatste pagina update: 16 Juni 2023

Wij scoren een 9.3 van 10 berekend uit 267 reviews van klanten.

Met cookies analyseren wij de juiste werking van onze website.