Wat kost mediation
Wat zijn de kosten voor mediation

Wat kost mediation

De kosten voor mediation is afhankelijk van de complexiteit van de situatie en de fase waarin het conflict zich bevindt.

Onze mediator werkt op basis van een uurtarief. Het tarief is onafhankelijk van het wel of niet bereiken van een oplossing. Onze mediator informeert u van tevoren over het uurtarief en hij is verplicht dit uurtarief te vermelden in de mediationovereenkomst die aan het begin van de mediation wordt opgesteld. Om misverstanden te voorkomen is in de mediationovereenkomst opgenomen welke kosten wel of niet vallen onder het uurtarief

Indien gewenst kan onze mediator de mediation ook aannemen voor een vast tarief of maximaal aantal uren. Belangrijkste is dat de mediator niet verantwoordelijk is over de uitkomst van de mediation en de duur van de mediation. Wordt er gewerkt met een voorschot dan zal dit in de mediationovereenkomst worden opgenomen.
Vaak worden de kosten in gelijke delen door de partijen betaald. Maar u kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling. Dat wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Laatste pagina update: 16 Juni 2023

Wij scoren een 9.4 van 10 berekend uit 441 reviews van klanten.

Met cookies analyseren wij de juiste werking van onze website.