Bemiddeling omvat alle bemiddeling activiteiten die erop gericht zijn om een geschil, kwestie of conflict tussen twee of meer partijen tot een duurzame toekomstgerichte oplossing te brengen.

U heeft een geschil, verschil van inzicht, misverstanden of een conflict zoals:
• ruzie binnen het gezin
• ruzie met de buren
• ruzie met uw ex partner
• ruzie over de kinderen
• een conflict met uw werkgever
• een conflict met een overheidsinstelling
• u wilt een misverstand opruimen en de relatie verbeteren maar merkt dat u dit niet alleen kunt
• u heeft een ruzie binnen het gezin
• hoogoplopende ruzie binnen de familie

Het is mogelijk om met behulp van ons als bemiddelaar, de onafhankelijke derde, samen gedurende bemiddeling naar de situatie te kijken en voorstellen te laten doen of te adviseren in oplossingsrichtingen en oplossingsmogelijkheden.

Een oplossing ligt dichtbij als alle (de meeste personen) de intentie hebben om er samen uit te komen. Liefst zonder een oordeel van een rechtbank.

Bij bemiddeling vervul ik een actieve rol in het opsporen van de kernpunten van het conflict en stem met elk van de partijen af waaruit de oplossingsmogelijkheden kunnen bestaan. Bij bemiddeling draagt de bemiddelaar ook oplossingsmogelijkheden aan.

Zolang het conflict nog in alle hevigheid loopt, zorg ik ervoor dat u beiden (of allemaal) gedurende bemiddeling, zo veel mogelijk rechtstreeks met elkaar communiceert.
Als tijdens bemiddeling helder is geworden wat u als partijen verdeeld houdt en op welke manier eventueel oplossingen voor het probleem kunnen worden gevonden, zal ik dit met u samen gedurende het bemiddeling traject bespreken. In eerste instantie zal ik als bemiddelaar proberen u te stimuleren en empoweren dat u gezamenlijk tot een oplossing komt.

06-15514089

0528-522157

06-15514089

0528-522157

Laatste pagina update: 01 Oktober 2019

Wij scoren een 9.2 van 10 berekend uit 134 reviews van klanten.

Met cookies stemmen wij onze informatie af op wat voor onze website-bezoekers mogelijk interessant is.