Conflict binnen bestuur of management
Conflict binnen team

Arbeidsmediation kan worden ingezet om conflicten en spanningen in teams op te lossen.

Conflicten op de werkvloer waarbij arbeidsmediation perfect inzetbaar is, kunnen veel uiteenlopende oorzaken en aanleidingen hebben, zoals:

 • Gebrek aan communicatie tussen collega's of leidinggevenden.
 • Verschillende persoonlijke waarden en behoeften bij werknemers.
 • Verschillende afdelingen die geen samenwerking hebben of elkaar niet begrijpen.
 • Ontbrekende of onduidelijke regels en richtlijnen.
 • Verantwoordelijkheden die niet duidelijk worden toegewezen en resulteren tot een conflict.
 • Een gebrek aan respect tussen werknemers voor elkaars mening en ideeën.
 • Problemen met de kwaliteit van het werk.
 • Een gebrek aan feedback van leidinggevenden.
 • Verdeling van taken of taken die niet naar behoren worden uitgevoerd.
 • Communicatieproblemen, waaronder onduidelijkheid over verwachtingen en instructies, onbeleefd taalgebruik of gebrek aan luisteren.
 • Persoonlijke conflicten tussen werknemers, zoals persoonlijke afkeer of meningsverschillen.
 • Positieconflicten tussen leidinggevenden en werknemers, zoals gebrek aan respect voor elkaars inbreng of autoriteitsproblemen.
 • Culturele verschillen, zoals verschil in normen en waarden.
 • Stressvolle omstandigheden op het werk, zoals een hoge werkdruk of onduidelijke taken.
 • Problemen door lonen en arbeidsvoorwaarden.
 • Conflicten tussen werknemers of tussen werknemer en leidinggevende.
 • Communicatieproblemen in de organisatie, waardoor er geen constructieve oplossingen worden gevonden.
 • Onderlinge onduidelijkheden over verantwoordelijkheden, taken of processen.
 • Stress en spanning bij werknemers door persoonlijke verschillen.
 • Problemen met motivatie of prestaties van personeel.
 • Verschillende meningen over bepaalde besluitvorming in de organisatie.
 • Andere conflicten die kunnen leiden tot verstoring van de arbeidsrelatie.
 • Ongemakkelijke of destructieve werkrelaties tussen medewerkers, zoals conflicten, onduidelijkheid of miscommunicatie.
 • Slecht functionerende werknemers
 • Problemen met leidinggevenden
 • Gespannen relaties tussen werknemers en leidinggevenden
 • Onredelijke eisen of verwachtingen van werkgever
 • Ongelijke behandeling of discriminatie op basis van geslacht, ras, religie, etniciteit of andere factoren
 • Ongunstige arbeidsovereenkomsten
 • Langlopende conflicten tussen de werkgever en de vakbonden
 • Reorganisatie of fusies.
Arbeidsmediation kan verschillende positieve effecten hebben, afhankelijk van de specifieke situatie en de betrokken partijen. Over het algemeen is het grootste effect van arbeidsmediation dat het leidt tot een duurzame oplossing van conflicten op de werkplek.

Wilt u meer informatie over uw specifieke situatie waarbij u denkt aan de inzet voor arbeidsmediation, neem dan contact op voor het maken van een afspraak.

Laatste pagina update: 16 Juni 2023

Wij scoren een 9.3 van 10 berekend uit 267 reviews van klanten.

Met cookies analyseren wij de juiste werking van onze website.