Conflict binnen bestuur of management
Conflict binnen team

Conflicten binnen het bedrijf kunnen zich soms zelf oplossen. Het risico bestaat wel dat een conflict binnen het bedrijf gaat sluimeren.

Conflicten binnen het bedrijf beïnvloeden in sterke mate de productiviteit en kunnen zelfs het imago van uw bedrijf negatief beïnvloeden.

Uiteindelijk kan een conflict binnen het bedrijf leiden tot het inzetten van ontslag. Zonder een goed dossier wordt dit vaak een kostbaar traject. Beter en voordeliger is het om bedrijfs conflicten met onze onafhankelijke mediator bespreekbaar te maken en toe te werken naar een situatie die voor beide partijen het meest gewenst is. Mochten afspraken niet werkbaar zijn voor een van beide conflict partijen, kan men netjes afscheid nemen van elkaar middels het maken en vastleggen van goede afspraken in een vaststellingsovereenkomst.

Voorbeelden van arbeidsconflicten:
- tussen collega’s (zelfde team/ afdeling of verschillende teams/ afdelingen)
- tussen leidinggevende en medewerker
- tussen directieleden onderling
- in het geval van ontslag

Neem contact met ons op voor een eerste verkenning

Laatste pagina update: 16 Juni 2023

Wij scoren een 9.3 van 10 berekend uit 267 reviews van klanten.

Met cookies analyseren wij de juiste werking van onze website.