Stacks Image 120
Stacks Image 124

Scheidingsmediation is voor begeleiding bij scheiding. Wij begeleiden u bij het het hele proces van scheiden.

Scheiden is een lastig proces. Je gaat van de situatie van partners naar ex-partners. Dat gaat gepaard met een gevoel van verlies. Iets wat je had is er niet meer. De vele stappen die genomen moeten worden zijn jullie niet bekend mee. Dan is het prettig dat een ervaren scheiding mediator jullie hierin begeleidt.

Bij een scheiding kan de communicatie tussen u en uw (ex-)partner moeizaam gaan. Dit wordt vaak veroorzaakt door emoties, onbegrip en wantrouwen. Scheidingsmediation helpt u om toch in goed overleg afspraken te maken. Bijvoorbeeld over:

 • kinderen;
 • partneralimentatie;
 • kinderalimentatie.

Bij mediation lost u uw conflict op door bemiddeling.
Scheidingsmediation gebeurt door een onafhankelijke derde, een mediator. Er zijn veel redenen waarom aanstaande ex-partners kunnen kiezen voor scheidingsmediation, waaronder:
 • Vermijden van juridische strijd: Scheidingsmediation biedt een minder confronterende manier om een scheiding te regelen, waardoor het aantal juridische geschillen en kosten wordt verminderd.
 • Beheer van emoties: Scheiding is vaak emotioneel beladen en kan leiden tot woede, frustratie en verdriet. Een mediator houdt rekening hiermee en helpt emoties te beheersen en de communicatie tussen de partijen te verbeteren.
 • Kinderen betrokken: Als kinderen bij de scheiding zijn betrokken, willen veel ouders hun belangen beschermen en de impact van de scheiding op hen minimaliseren. Scheidingsmediation helpt om de beste regelingen voor de kinderen te vinden en hen te beschermen tegen de gevolgen van een vechtscheiding.
 • Efficiëntie: Scheidingsmediation is sneller dan een juridische strijd. Het proces is vaak minder formeel en helpt de partijen om sneller overeenstemming te bereiken.
 • Meer zeggenschap: In mediation hebben de partijen meer controle over de uitkomst van de scheiding en kunnen ze samen beslissingen nemen die passen bij hun specifieke omstandigheden. Bij een juridische strijd kan de rechter de beslissingen nemen.
 • Kostenbesparing: Omdat scheidingsmediation vaak sneller en minder formeel is dan een juridische strijd, kunnen de kosten voor beide partijen lager zijn.
 • Tijdsbesparing: U heeft vaak snel een oplossing omdat gesprekken worden gevoerd bij het vinden van duurzame oplossingen voor beide partijen.
 • Duurzame toekomstgerichte oplossingen: Tijdens scheidingsmediation kunnen u en uw (ex-)partner de problemen bespreken en meningsverschillen uit de wereld helpen. Hierdoor kan het contact na de mediation behouden blijven.
 • Eigen regie op de uitkomsten: U bepaalt zelf, met uw (ex-)partner, wat u afspreekt.
 • Behoud van relaties: Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn of als de partijen in de toekomst met elkaar moeten blijven omgaan, kan mediation helpen bij het behouden van een werkende relatie tussen de partijen.
 • Privacy: Mediation is vertrouwelijk en de details van de scheiding worden niet openbaar gemaakt zoals in een gerechtelijke procedure.
 • Maatwerk: Mediation is maatwerk en gericht op wat er in uw situatie tot goede afspraken leidt.

Dit zijn slechts enkele redenen waarom aanstaande ex-partners kunnen kiezen voor scheidingsmediation. Andere factoren kunnen ook een rol spelen, zoals persoonlijke waarden, culturele normen en wettelijke vereisten.
Begeleiding door een onafhankelijke professionele derde:
 • onafhankelijk - geen belang bij de uitkomst
 • derde - geen partijdigheid
 • professioneel - gebruik maken van de juiste gesprekstechnieken en procedures

De start van een scheiding begint bij scheidingsmelding. Deze melding is cruciaal vindt plaats als een van de partners aan de andere partner te kennen geeft te willen scheiden. Het is zeer belangrijk dat deze melding door uzelf gedaan wordt en ondubbelzinnig plaatsvindt.
1 January 2018
Uw partner heeft tijd nodig om de boodschap, die zijn/ haar leven op de kop zet, tot zich door te laten dringen.
7 January 2018
U komt beiden voor het eerste gesprek aan tafel met ons. Wij maken kort kennis en verder draait het gesprek om u beiden als (ex)partners. Wij verzamelen benodigde gegevens om de scheiding goed te begeleiden.

Kernbegrippen: (ex)Partners, Signalen, Melding, Overwegingstijd, Separatie
14 January 2018
Het tweede gesprek draait om de kinderen. Wat vertelt u wel en wat niet. En voor u wordt duidelijk hoe u het op korte termijn wilt regelen en hoe de toekomst er uit moet gaan zien, zowel voor uw kinderen als voor u als ouder. Heeft u geen kinderen dan wordt deze stap overgeslagen.

Kernbegrippen: Ouder, Paraplugesprek en Ouderschapsplan
1 February 2018
In het derde gesprek wordt naar uw inkomen positie gekeken en besproken. Meerdere financiële verplichtingen komen hierbij aan bod.

Kernbegrippen: Inkomen, Onderhoudsplicht, Kinderalimentatie, Partneralimentatie
14 February 2018
In het vierde gesprek wordt de inboedel, woning en andere bezittingen naar uw beide wens, verdeeld.

Kernbegrippen: Vermogen, Woning, Hypotheek, Pensioen, Schenken, Erven, Inboedel en Overige financieel
14 March 2018
In het laatste gesprek ligt de nadruk op een duurzame toekomst gerichte afronding. Alle afspraken worden op een wijze naar tevredenheid voor beide ex-partners opgesteld.

Kernbegrippen: Afronden, Ouderschapsplan, Convenant en Rechtbank
14 April 2018
Na de scheiding komt het veel voor dat de gezinssituatie is veranderd. Kinderen zijn ouder geworden. Nieuwe belangen spelen in hun leven. Het is dan goed om de afspraken te herzien. Als dit samen niet lukt is de inzet van ons als onafhankelijke derde van groot belang.

Kernbegrippen: Nazorg, herziene afspraken
1 January 2018

Laatste pagina update: 16 Juni 2023

Wij scoren een 9.4 van 10 berekend uit 301 reviews van klanten.

Met cookies analyseren wij de juiste werking van onze website.