Conflict met collega
Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is een vorm van bemiddeling en onderhandeling om conflicten op het werk te voorkomen of op te lossen. Het doel van arbeidsmediation is om de relatie tussen twee of meer partijen te verbeteren door samen een constructieve oplossing te zoeken voor hun geschil. De mediator, die de neutrale derde is, luistert tijdens arbeidsmediation naar alle partijen en stimuleert hen om hun kwesties op een open en respectvolle manier aan te pakken. De mediator doet geen uitspraak over de juistheid van de situatie, maar helpt de betrokken partijen bij het vinden van oplossingen waar iedereen mee akkoord kan gaan.

Arbeidsmediation wordt gebruikt om conflicten op te lossen en om relaties tussen partijen te verbeteren, zodat daarna een gezamenlijke oplossing kan worden bereikt. Het doel van arbeidsmediation is echter niet noodzakelijk of uitsluitend om partijen uit elkaar te laten gaan. Als arbeidsmediation geslaagd is, kunnen partijen weer samenwerken en vertrouwen in elkaar hebben. Ze kunnen samen een oplossing vinden die beide partijen tevreden stelt. Partijen kunnen ook binnen de arbeidsmediation overeenkomsten sluiten of andersoortige afspraken maken over toekomstige werkomstandigheden en zo de onderlinge verhoudingen en communicatie verbeteren, zodat alle partijen beter met elkaar kunnen omgaan.

Voorbeelden van arbeidsconflicten:
- tussen collega’s (zelfde team/ afdeling of verschillende teams/ afdelingen)
- tussen leidinggevende en medewerker
- tussen directieleden onderling
- in het geval van ontslag
Lees via de link hieronder meer over oorzaken en aanleidingen.

De stappen die genomen worden bij arbeidsmediation zijn als volgt:
• Definiëren van het conflict – Identificeren van de aard en de oorzaak van het conflict.
• Identificeren van belanghebbenden – Bepalen wie betrokken zijn bij het conflict en wat hun verwachtingen zijn.
• Kies een mediator – Neem contact met ons op voor inzet van onze mediator die gezien wordt als onpartijdig en neutraal door alle partijen. Deze loopt de voorgaande stappen samen met u door.
• Organiseren van een bijeenkomst – Onze mediator leidt deze bijeenkomst waarbij alle betrokken partijen hun standpunten en verwachtingen uit kunnen leggen.
• Verkennen oplossingen – Onze mediator helpt de betrokken partijen om oplossingsmogelijkheden te identificeren door middel van creatieve problem-solving technieken zoals bijvoorbeeld brainstorming, etc.
• Maken van afspraken – Zodra er overeenstemming is bereikt, wordt afgesproken wat moet gebeuren om het conflict op te lossen en hoe dit proces met elkaar gecontroleerd kan worden.

Na het lezen van bovenstaande heeft u wellicht vragen voor uw specifieke situatie, neem contact op zodat we kort uw casus kunnen doorspreken.

Laatste pagina update: 16 Juni 2023

Wij scoren een 9.3 van 10 berekend uit 267 reviews van klanten.

Met cookies analyseren wij de juiste werking van onze website.